Prezidentka kongresu
doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.
Chirurgická klinika a Transplantačné centrum
Univerzitná nemocnica Martin a Jesseniova lekárska fakulta UK
Kollárova 2, 036 59 Martin
e-mail: ivana.dedinska@uniba.sk
Programový a organizačný výbor
doc. MUDr. Adrián Okša, CSc.
prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
MUDr. Juraj Šváč, PhD.
MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD.
doc. MUDr. Martin Demeš, PhD.
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
MUDr. Zuzana Straussová, PhD.
MUDr. Eva Lacková, PhD.
Organizačný sekretariát
FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
+421 903 133 638
FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
+421 903 133 638

Organizačné zabezpečenie
Ing. Michaela Hladová
+421 903 133 638
hladova@farmiprofi.sk